โทร. 095-5569429, 095-5565266 อีเมลล์. QDSCONSULT@gmail.com

About Us

เกี่ยวกับเรา

businessบริษัท คิวดีเอส คอนเซาท์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่รับให้คำปรึกษา และอบรมด้านระบบมาตรฐานสากลหลากหลายระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งด้านงานระบบและการบริหารในองค์กรชั้นนำของประเทศ มั่งเนนการสื่อสารที่ง่ายต่อความเข้าใจและการนำไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จริง
เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดขอองค์กรได้
เรา ยินดีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายและยินดีให้คำปรึกษาการทำระบบมาตรฐาน ตลอด 24 ชม.บริการเป็นกันเอง

โทร. 095-5569429, 095-5565266

บริษัท คิวดีเอส คอนเซาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
78/26 หมู่ 2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง