โทร. 095-5569429, 095-5565266 อีเมลล์. QDSCONSULT@gmail.com

ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ

ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ
สิงหาคม 5, 2016 admin

ISO9001 FlowISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนาการผลิต และการให้บริการซึ่งสามารถ ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัทจําเป็นต้องมีความตระหนักและเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งหลักฐานของ ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถประสบความสําเร็จในการเตรียมตัวตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการด้านคุณภาพถูกนําไปใช้ในองค์กรอย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ใบรับรองมาตรฐานนี้ยังสามารถนํามาใช้เป็น countermeasure สําหรับแก้ปัญหา เกี่ยวกับ product liability ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

 • เข้าใจง่าย ๆ กับ QDS ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015
 • ข้อกำหนด 10 ข้อ แค่เราเข้าใจ PDCA เท่านั้น

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 มีดังนี้

 1. ขอบเขต ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
 2. มาตรฐานอ้างอิง จาก ISO 9000:2015: หลักการและคำศัพท์
 3. คำศัพท์และคำนิยาม
 4. บริบทองค์กร (รู้จักว่าองค์กร เราคือใคร ผลิต, บริการ อะไร เป้าหมายคืออะไร)
 5. การเป็นผู้นำ (ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงให้เห็นภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นต่อระบบบริหารคุณภาพ)
 6. การวางแผน (การดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส ต่อแนวโน้มของผลกระทบต่อความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ)

7. การสนับสนุน (จัดให้มีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ, นำไปการปฏิบัติ, คงรักษาไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)

8. การปฏิบัติงาน (ดำเนินการวางแผน, ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ)

9. การประเมินสมรรถนะ (การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิน)

10. การปรับปรุง (พิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ยกระดับความพึงพอใจลูกค้า)

 

ไม่ว่าองค์กรท่านจะมีขนาดขององค์กรใหญ่เล็กเพียงใด ท่านสามารถบริหารจัดการคุณภาพกับมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป พร้อมทั้งประโยชน์ มากมายดังนี้

 • ประหยัดเงิน
 • เพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>