โทร. 095-5569429, 095-5565266 อีเมลล์. QDSCONSULT@gmail.com

Posts tagged with ‘Feature’

  • ประโยชน์ใน ISO 9001ด้านการจัดการคุณภาพมีอะไรบ้าง

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui…

    Read more
  • ISO 14001 มีประโยชน์อย่างไร

    การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นช่วยลดของเสียและพลังงานใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของคุณ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามในการขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ ตรงตามข้อบังคับทางกฏหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าของคุณ เตรียมความพร้อมสำหรับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นใจ

    Read more